Pass og statsborgerskap

Ambassaden i Bratislava utsender ikke pass. Ved søknad om pass kontaktes ambassaden i Wien. Ring for timebestilling. Fra samme dato vil kun nødpass bli utstedt ved ambassaden i Bratislava.. Les mer

"Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det. Tilsammen ca. 100 ambassader og generalkonsulater, i tillegg til ca. 400 honorære konsulater gir bistand til norske reisende i utlandet". På landsider.no finner du informasjon om UD og ambassadenes bistand til nordmenn i utlandet. Les mer

Viktig informasjon vedrørende tap av norsk statsborgerskap Les mer

Ambassaden i Bratislava inviterer alle nordmenn som oppholder seg i Slovakia over lengre tid til å registrere seg ved ambassaden. Les mer