Obviňovala som za to, čo sa stalo, povedala Obviňovala som za to, čo sa stalo, povedala "Mária" pri spustení nórskeho projektu na Slovensku. Počúvala ju, okrem iných, aj nórska štátna tajomníčka Ingvild Næss Stub (v pozadí), bol počúvanie. . Photo: Centrum Slniečko

Stáva sa to všade. Je to preto, lebo sú ženy. "Mária" je jedna z nich: "Bola som bitá. Keby nebolo krízového centra, dnes by som pred Vami nestála."

Read more
Photo: Royal Norwegian Embassy in Bratislava.

Vďaka podpore z grantu EHP obnoví Sereď ďalšiu časť zámku a zrevitalizuje priľahlý zámocký park.

Read more
Photo: Royal Norwegian Embassy in Bratislava.

Niekdajšie sídlo starobylých habsburských cisárov, Holičsky zámok, je významnou pamiatkou kultúrneho dedičstva Slovenska. Donedávna bola táto obrovská stavba v nebezpečenstve úpadku a neprístupná pre verejnosť. Vďaka reštauračnému projektu podporovanému z grantov EHP a Nórska bude však časť zámku zrekonštruovaná a pripravená na otvorenie pre návštevníkov.

Read more
Hodnotí sa stav budovy. 
Photo: Peter Kling.

Vybavení nástrojmi a materiálmi sú na cestách, kontrolujú a opravujú historické stavby a pamiatky. Hovoríme o tzv. hliadkach, ktoré sa začínajú objavovať na Slovensku. Nórske riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo a Nórska agentúra pre zachovanie obranných pamiatok sú nórske inštitúcie, ktoré v tomto projekte spolupracujú. Dúfajú, že si so sebou do Nórska odvezú naspäť nové nápady.

Read more
Stortinget, Oslo. 
Photo: Petter Foss .

On the 5th of March, The Norwegian Foregin Minister, Børge Brende, held the annual Foregin policy address in the Storting.

Read more
Photo:  Eivind Senneset, UiB.no.

SAIA, správca štipendijného programu grantov Európskeho hospodárskeho priestoru zverejnila na svojej stránke výzvu na predkladanie žiadostí o grant na spoluprácu medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a v donorských krajinách Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Ide o poslednú výzvu v rámci programového obdobia 2009-2014. Žiadosti treba zaslať do 11. mája 2

Read more
From the performance I.B.S.E.N. Portuguese scholarship winner 2012. 
Photo: Photo: Susana Paiva.

Funds for professional theatre performances based on Henrik Ibsen’s plays are now available.

Read more

Je nám potešením, že na ôsmom ročniku Noci Architektúry môžeme predstaviť hosťa svetového formátu – Nórsky ateliér Snøhetta. Ateliér ktorý stojí za ikonickou budovou novej Štátnej opery a baletu v Osle, Pavilónom na pozorovanie sobov v Hjerkine, Nórsku, predstavbe námestia Times Square v New Yorku na pešiu zónu alebo Memoriál 11. Septembra na Ground Zero.

Read more
Photo: Pavol Ižvolt.

Malé zásahy a drobné opravy pomáhajú predísť veľkým škodám na dôležitých kultúrnych pamiatkach na Slovensku – táto myšlienka stála za zrodom projektu Pro Monumenta, podporeného grantami EHP a Nórska.

Read more
Photo: Dalibor Adamus.

Občianske združenie Truc sphérique čakalo tri roky na výzvu tzv. nórskych grantov, ale vyplatilo sa. Ich žiadosť bola úspešná a dostali grant vo výške 328 222 €. Vďaka nemu môže projekt dlhodobej rekonštrukcie vzácnej žilinskej synagógy výrazne postúpiť vpred.

Read more
Photo: priateliazeme.sk.

Občianske združenie Priatelia Zeme s takmer 19-ročnou históriou v oblasti odpadového hospodárstva realizoval projekt Povedzme si všetko o kompostovaní podporený programom Aktívne občianstvo a inklúzia v rámci Fondu pre MVO finančného mechanizmu EHP. Jedným z cieľov projektu bolo poskytnúť praktické riešenia pre samosprávy o správnom spôsobe kompostovania a nakladania s komunálnym odpadom.

Read more
Sered' labour camp in Slovakia. 
Photo: Pokorný / EDAH .

Today marks the worldwide memorial day for the victims of the Holocaust, the genocide that resulted in the annihilation of 6 million Jews. The commemoration is designed to encourage people to reflect on the horrors of the Holocaust and learn from the mistakes of the past.

Read more