Researchers from the University of Wroclaw and Oslo University Hospital are searching for new and improved cancer therapies. 
Photo: Christophe Vander Eecken.Researchers from the University of Wroclaw and Oslo University Hospital are searching for new and improved cancer therapies. Photo: Christophe Vander Eecken

‘Europe is lagging behind its global competitors. Through the EEA and Norway Grants, we are helping to stimulate job creation in Europe through innovation, research and education. Norwegian researchers and companies are also involved in many of the projects,’ said Minister of EEA and EU Affairs Vidar Helgesen.

Read more

We have really been feeling the heat in Slovakia this summer. Ambassador Inga Magistad wrote a few words on the challenges and consequences of the climate change, and praised the cities of Bratislava and Zvolen for adopting climate change adaptation strategies.

Read more

The Office of the Government of the SR - National Focal Point has announced to the eligible applicants the possibility for submission of the Grant Application based on Announcement of the launching of the Bilateral Fund at National Level aimed at the implementation of activities for strengthening of the bilateral relations between the Slovak Republic and the Donor States (Norway, Liechtenstein...

Read more

Norway and the EU have initialled an agreement on Norway’s contribution for a new period of the EEA and Norway Grants, with a view to reducing social and economic disparities in Europe. Parallel negotiations on better access for Norway to the EU market for its seafood have also been concluded.

Read more

Vyzva pre posilnenie spoluprace medzi Slovenskom a donorskymi krajinami (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) sa dotýka 5 oblastí: Prispôsobenie sa zmene klímy, Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodneho dedičstva, Zelené inovácie v priemysle, Cezhraničná spolupráca a Domáce a rodovo podmienené násilie.

Read more

Šestnásteho júla sa v Nitre uskutočnila konferencia týkajúcy sa turistického projektu zahŕňajúceho aj starobylý Nitriansky hrad. Projekt je zameraný na zlepšenie prístupnosti hradu turistom a je spolufinancovaný z grantov Nórska a EHP. Na konferencii sa zúčastnila aj zástupkyňa misie nórskeho veľvyslanectva Rannveig Skofteland, ktorá sa prešla aj priestormi na hrade.

Read more
Foreign Minister Børge Brende visited a school in the eartquake area in Nepal in June 2015. 
Photo: Astrid Sehl/MFA, Oslo.

Lídri z celého sveta sa stretávajú v dňoch 6. a 7. júla v Oslo, aby získali podporu pre spoločné úsilie rozšíriť vzdelanie v krajinách zasiahnutých krízami, vojnami a chudobou. Nórska premiérka Erna Solberg a minister zahraničných vecí Børge Brende otvoria v Oslo Summit o vzdelaní pre rozvoj, a to spoločne s generálnym tajomníkom OSN Ban Ki-moonom a držiteľkou Nobelovej ceny za mier Malalou...

Read more

Záverečné podujatie jedného z najznámejších projektov – Modré školy – sa odohralo v rovnako dobre atmosfére a rovnako úspešne ako celý projekt samotný. Festival Modré školy, ktorý zorganizovalo nórske veľvyslanectvo a Úrad vlády SR, sa uskutočnil 23. júna v Piešťanoch a zúčastnili sa na ňom predstavitelia škôl z rôznych kútov Slovenska. Na festivale zazneli zaujímavé prezentácie, bola súťaž,...

Read more
The Blue schools project: Presentation of water recycling for the youngest students. 
Photo: Elementary School Tilgnerova in Bratislava.

„Bratislava je stáva zelenšou“. Dúfame, že Bratislava sa stane vlajkovou loďou zeleného mesta a dobrým príkladom toho, ako môže zelenosť zlepšiť život obyvateľov a návštevníkov, povedala nórska veľvyslankyňa Inga Magistad na tlačovej konferencii organizovanej mestom Bratislava.

Read more
Field. 
Photo: Guri Dahl .

Mnohé environmentálne profilované programy v Európe sa tvoria cez finančný mechanizmus grantov Nórska a EHP. Zmyslom týchto grantov je znížiť sociálne a ekonomické rozdiely v Európe. Program adaptácie ku klimatickým zmenám, ochrany životného prostredia a rozvoja obnoviteľnej energie sa implementuje v 16 krajinách Európy, keďže ochrana životného prostredia je kľúčovou pre tvorbu prosperujúcej...

Read more

Dňa 12. júna 2015 zverejnil Národný kontaktný bod na Úrade vlády SR výzvu na podávanie žiadostí o projekt v oblasti kultúry. Záujemcovia o organizovanie kultúrnych aktivít a výmen majú jedinečnú možnosť uchádzať sa o granty vo výške 50.000 - 200.000 €. Podmienkou účasti je partnerstvo so subjektami z Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska. Uzávierka výzvy je 14. augusta 201

Read more

Inovatívne vzdelávanie je jednou z hlavných aktivít projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt bol vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradom vlády SR a tento týždeň sa úspešne ukončilo akreditačné vzdelávanie.

Read more