"Hranica má spájať, a nie rozdeľovať ľudí," povedala Elsbeth Tronstad, štátna tajomníčka nórskeho ministerstva zahraničných vecí pri otváraní druhého dňa šiesteho ročníka konferencie o cezhraničnom dialógu v Košiciach. Politici, experti, predstavitelia miestnej samosprávy, výskumníci, podnikatelia a mimovládne organizácie zo Slovenska, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Českej republiky a Nórska sa...

Read more

Milan Richter invites to the Norwegian-Slovak literary meeting A Norwegian prose-writer Mr Eugene Schoulgin will introduce his book “a Girl with Peaches” Date: 24 November (Tuesday) Time: 6 pm Place: ICT Art Gallery, Venturska

Read more

English version. Zástupcovia Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva a nórskeho ministerstva zahraničných vecí navštívili tento týždeň projekty Pro Monumenta. Delegácia z Nórska sa v Bratislave zúčastnila na výročnom stretnutí ohľadom grantov Nórska a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Súčasťou tohto stretnutia bola aj návšteva projektov, ktoré získali finančnú podporu z grantov. Počas návšte...

Read more

Slovensko dostalo v grantovom období 2009 – 2014 z grantov Nórska a Európskeho hospodárskeho priestoru 104 miliónov nórskych korún. Na Slovensku to predstavovalo podporu pre projekty zlepšujúce adaptáciu k zmenám a vedomosti o klimatických zmenách, a tiež pripravenosť na povodne a suchá. Na projekty dohliadajú Nórsky úrad pre civilnú bezpečnosť a núdzové plánovanie (DSB) a Nórsky úrad pre energ...

Read more

The Norwegian Government has taken the initiative to convene an international donor conference for Syria, which will be held in London in early February. Norway, the UK, Germany, Kuwait and the UN are the joint hosts. ‘The war in Syria has caused immense humanitarian suffering. There is an urgent need for more funding to alleviate the humanitarian suffering in Syria and its neighbouring...

Read more

Tvorbe najznámejšieho nórskeho hudobného skladateľa Edvarda Griega, boli venované koncerty a prednášky počas Griegovych dní, ktoré v Bratislave zorganizovala Akadémia múzických umení v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva.

Read more

Nórska veľvyslankyňa Inga Magistad otvorila dňa 30. októbra 2015 v Kysuckom Lieskovci bioenergetický seminár organizovaný firmou BIOPEL v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva a občianskym združením BIOMASA. Seminára sa zúčastnilo viac ako 50 ľudí z Úradu vlády SR, Ministerstva hospodárstva, obcí, firiem a z radu odborníkov so záujmom o zelený priemysel.

Read more

Súčasťou Nórskeho Dňa bola 10. novembra aj nórska kultúra a kuchyňa, ktorá sa predstavila obyvateľom Žiaru nad Hronom.

Read more

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva na Slovensku v spolupráci s Mestom Žiar nad Hronom zorganizovalo seminar s názvom “Duálne vzdelávanie – príležitosti a výzvy na Slovensku” ako súčasť podujatia Nórsky Deň, ktoré sa uskutočnilo v žiarskom kultúrnom centre.

Read more

Nadácia otvorenej spoločnosti, správca Fondu pre MVO, vyhlásila výzvu na posilnenie slovensko-nórskych partnerstiev v oblasti demokracie, ľudských práv, rodovej rovnosti a boja proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

Read more

Štátna tajomníčka nórskeho ministerstva zahraničných vecí Tone Skogen navštívi tento týždeň OSN v rámci pripomenutia účasti a vplyvu žien v mierových misiách. Tento rok uplynie 15 rokov od prijatia rezolúcie 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti, ktorú nasledovalo šesť ďalších rezolúcií OSN. Štátna tajomníčka prednesie prejav na otvorení Bezpečnostnej rady a zúčastní sa na zahájení novej správy...

Read more

Výbor Nobelovej ceny sa rozhodol udeliť Nobelovu cenu za mieru 2015 Tuniskému kvartetu národného dialógu pre jeho rozhodný príspevok k budovaniu pluralitnej demokracie v Tunisku po Jazmínovej revolúcii roku 2011. Nórska premiérka blahoželá víťazom

Read more